Bảng Giá Đại Lý

TÊN SẢN PHẨM
DÒNG SẢN PHẨM
ĐƠN VỊ
KHỐI LƯỢNG
HÌNH ẢNH
GIÁ BÁN LẺ
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 4
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 3
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 2
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 1
Cà phê Arabica
Rang xay
Gói
250g
75,000
72,750
71,250
69,750
67,500
Nguyên hạt
Rang xay
Gói
500g
140,000
135,800
133,000
130,200
126,000
Nguyên hạt
Cà phê Robusta
Rang xay
Gói
250g
50,000
48,500
47,500
46,500
45,000
Nguyên hạt
Rang xay
Gói
500g
90,000
87,300
85,500
83,700
81,000
Nguyên hạt
Cà phê Mix Yellow
Rang xay
Gói
250g
65,000
63,050
61,750
60,450
58,500
Nguyên hạt
Rang xay
Gói
500g
120,000
116,400
114,000
111,600
108,000
Nguyên hạt
Cà phê Mix
Rang xay
Gói
250g
60,000
58,200
57,000
55,800
54,000
Nguyên hạt
Rang xay
Gói
500g
110,000
106,700
104,500
102,300
99,000
Nguyên hạt
Cà phê Mix Blue
Rang xay
Gói
250g
55,000
53,350
52,250
51,150
49,500
Nguyên hạt
Rang xay
Gói
500g
100,000
97,000
95,000
93,000
90,000
Nguyên hạt
TÊN SẢN PHẨM
DÒNG SẢN PHẨM
ĐƠN VỊ
KHỐI LƯỢNG
HÌNH ẢNH
GIÁ BÁN LẺ
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 4
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 3
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 2
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 1
Cà phê Hương Chồn
Rang xay
Gói
250g
55,000
53,350
52,250
51,150
49,500
Nguyên hạt
Rang xay
Gói
500g
95,000
92,150
90,250
88,350
85,500
Nguyên hạt
TÊN SẢN PHẨM
DÒNG SẢN PHẨM
ĐƠN VỊ
KHỐI LƯỢNG
HÌNH ẢNH
GIÁ BÁN LẺ
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 4
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 3
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 2
GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 1
Cà phê Việt Xưa
Rang xay
Gói
250g
45,000
43,650
42,750
41,850
40,500
Nguyên hạt
Rang xay
Gói
500g
80,000
77,600
76,000
74,400
72,000
Nguyên hạt

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng