Cà phê Hương Chồn 3
62,000 
HMONG COFFEE xin giới thiệu...
Cà Phê Hương Chồn 2
57,000 
HMONG COFFEE xin giới thiệu...
Cà Phê Hương chồn 1
52,000 
HMONG COFFEE xin giới thiệu...
Cà Phê Mộc 5 – Mix Blue
57,000 
HMONG COFFEE xin giới thiệu...
Cà Phê Mộc 4 – Mix Green
62,000 
HMONG COFFEE xin giới thiệu...
Cà phê Mộc 3 – Mix yellow
67,000 
HMONG COFFEE xin giới thiệu...
Cà Phê Mộc 2 – Robusta
52,000 
Cà Phê Mộc 2 -...
Cà phê Mộc 1 – Arabica
77,000 
Cà Phê Mộc 1 -...
Cà phê Rang xay Robusta
50,000 90,000 
- Hương thơm nhẹ, vị...
Cà phê Rang xay Mix Yellow
65,000 120,000 
- Hương thơm nhẹ, vị...
Cà phê Rang xay Mix Blue
55,000 100,000 
- Hương thơm nhẹ, vị...
Cà phê Rang xay Mix Green
60,000 110,000 
- Hương thơm nhẹ, vị...